Skip to main content

Ngā Tāngata Māori o Aotearoa

I wehe mai ngā tīpuna o te iwi Māori i Poronihia ki te rāwhiti. Ka takahi rātou i ngā ara moana, ka whakawhiti i te Moana-nui-a-Kiwa mō ngā mano kiromita kia tae ki Aotearoa. Ka whakahuihui ngā Māori ki roto i ō rātou iwi; he kōrero tā tēnā iwi, tā tēnā iwi mō ō rātou tīpuna rongonui me ō rātou waka i haere mai i tāwāhi. I te taenga mai o te Pākehā ki Aotearoa, ka pakanga rātou ki te Māori mō te whenua me ngā rawa. Ka paheke te taupori Māori, te taha ōhanga, ngā tikanga.

Ka rerekē te tū o tēnā, o tēnā iwi i roto i ngā tau maha, i runga tonu i te āhua o te ao hurihuri. Kua whakakotahi ētahi iwi, kua wehe ētahi; kua hūnuku ētahi ki rohe kē i tēnei whenua e mōhiotia ai e te Māori, ko Aotearoa.