Te Tai – Treaty Settlement Stories

Kōrero: Te Mana o te Reo Māori

Te Mana o te Reo Māori – he rauemi marau

He aratohu mā te pouako

Te Mana o te Reo Māori – he rauemi marau

Kei tēnei kete ngā rauemi whakaako, akoako hoki hei āwhina i ngā ākonga me ngā pouako ki te tūhura i ā rātou ake hononga ki te reo Māori.

Te Mana o te Reo Māori – he rauemi marau

Mā tēnei rauemi e taea e ngā ākonga te tūhura i ngā kōrero hītori e pā ana ki ngā kerēme mō te reo Māori i haria ki te Taraipiunara o Waitangi me te whakarauoratanga o te reo Māori.

Ka mārama ake ngā ākonga ki ngā take matua pēnei i te Whakapapa, te Tūrangawaewae, te Whanaungatanga, te Mana Motuhake, me te Kaitiakitanga nā roto i ngā ākonga hītori mō te reo Māori.

I waihangatia ēnei rauemi i runga i ngā hītori o Aotearoa tonu me ngā kaupapa o Te Takanga o te Wā. He tautoko ki te whakaako i tētahi paerewa mahi, he whakamahi rānei ki roto i ngā kōwae akoranga kua hangaia kētia.

Te Takanga o te Wā i te reo Māori – Te Kete Ipurangi

Te kawe mai i Te Mana o te Reo Māori ki ō ākonga

He Kupu Whakataki

E 10 ngā whārangi, A4 kōnae ūhōputu.

Mā ēnei kupu whakataki ka tautoko koe ki te:

 • whakauru tēnei kaupapa ki ngā ākonga
 • hono atu tēnei kaupapa ki Te Takanga o Te Wā
 • whakamahi o te tukanga pakirehua pāpori
 • whakamahi i ngā rauemi katoa e whai ake nei.

Mō te pukamahi a te ākonga

Te tirohanga whānui o tēnei rauemi

Tōku Ara Reo Māori

E 12 ngā whārangi, A4 kōnae ūhōputu.

Tōna tikanga mā te ākonga tēnei pukamahi, māna ake hei mahi, ā tōna ake wā, he whai kaupapa, ā, ko Te Mana o te Reo Māori te horopaki ako.

He whakahau i ngā ākonga ki te tūhura i ngā āhuatanga onamata, inamata, anamata hoki e pā ana ki ā rātou haerenga reo Māori. Mā ngā ngohe me ngā tūmahi e āwhina rātou ki te tūhura ngā āhuatanga reo Māori i ō rātou ake hapori – i he ai kitea ai, i rangona ai, i kōrerohia ai: i te kāinga, i te kura, i te hapori, i te taiao ā-rohe, i te whenua me te ao hoki.

Mā tēnei pukamahi ngā ākonga e āwhina ki te whakaata i ō rātou wawata mō te reo Māori mā te whakaaro ake mō:

 • ō rātou ake moemoeā mō te reo Māori
 • ngā āhuatanga onamata, inamata, i whai pānga ana ki ō rātou haerenga reo Māori
 • te āhua o te reo Māori anamata me tōna pānga ki te ao hei ngā rā ki tua
 • up te whai wāhi ki te whakarauoratanga o te reo Māori.

He aratohu mā te pouako

He aratohu mā te pouako

He aratohu mā te pouako

E 8 ngā puka ara tohu mā te pouako, A4 kōnae ūhōputu

E iwa ngā aratohu mā te pouako e hono ana ki tēnei rauemi. Ko tēnei te tuatahi o ngā aratohu, he whakatakinga mō tēnei kaupapa, he tautoko hoki i ngā pouako ki te whakamahi i ngā āhuatanga o tēnei rauemi o Te Mana o te Reo Māori. Ko ērā atu o ngā aratohu e waru he hāngai ki ngā wāhanga e waru o te pūrākau matihiko kei runga o Te Tai Whakaea.

Aratohu mā te pouako mō ia wāhanga

Mō te pūkei whakaahua

Te tirohanga whānui o tēnei rauemi

He Pūkei Whakaahua o Te Mana o te Reo Māori

E 10 ngā pūkei whakaahua, A4 kōnae ūhōputu

E 10 ngā whakaahua kei tēnei rauemi e pā ana ki te pūrākau matihiko mō Te Mana o te Reo Māori. Arā noa atu ngā whakamahinga mō ēnei whakaahua mā ngā ākonga, pouako hoki hei tautoko i ngā akoranga mō tēnei kaupapa. He taharua ngā whakaahua nei. He pātai hāngai kei tētahi taha hei āwhina i ngā ākonga ki te tūhura i ō rātou mōhiotanga e pā ana ki te kaupapa nei. He pārongo anō mā ngā pouako hei whakahaere matapaki ā-rōpū, tūmahi rānei e pā ana ki ngā take matua ote pūrākau matihiko.

Kei ia o ngā whakaahua:

 • he rauemi whakaahua
 • he pakirehua arotahinga
 • he pārongo mō ngā kaiako hei whakahaere matapoki-ā-rōpū, tūmahi rānei

He whakaahua mō ia wāhanga o Te Mana o Te Reo Māori. He whakaahua hoki mō:

 • He Hīkoi ki Te Reo Māori
 • Te Reo Māori hei Reo Ora

Ngā rauemi katoa

Ka taea e koe te tikiake ngā rauemi katoa e toru ki te kōnae kotahi: