Te Tai – Treaty Settlement Stories

Kōrero: Te Mana o te Reo Māori

Te mana o te reo Māori

He kōrero hītori mō te reo Māori - ka tīmatahia i mua atu i te tau 1840, mai i te wā e noho motuhake ana te reo Māori ki Aotearoa, tae noa mai ki nāianei.
Māori