Te Tai – Treaty Settlement Stories

He rauemi marau

He kohinga rauemi ēnei mā ngā ākonga me ngā kaiako. E hāngai atu hoki ēnei rauemi ki Te Marautanga o Aotearoa me te New Zealand Curriculum.

Māori