Te Tai – Treaty Settlement Stories

Ngāti Whātua Ōrākei: tuku rangatira

E noho pūmau ana a Ngāti Whātua Ōrākei ki tōna tūranga ahi kā, tūranga mana whenua. Me te tuku i te manaakitanga ki ngā tini tāngata e ū mai nei ki ōna whenua. I tīmata i a Apihai Te Kawau me tana pōwhiri ki a Hopihana i te tau 1840, me te tuku whenua ki a ia. E haere tonu ana ēnei hāpaitanga mātāpono, hāpaitanga manaakitanga ki te hapori whānui o Tāmaki Makaurau.

Ka kitea tēnei ataata ki te kōrero rongorau o Ngāti Whātua Ōrākei. Tūhuratia te kōrero rongorau ki konei.

E rangahau tonu ana a Ngāti Whātua Ōrākei i ā rātou hītoria. He mea mahi ēnei whakaputanga ki ngā mātauranga kei a rātou i te wā nei.
He mea whakaputa tēnei rauemi matihiko i te tau 2021 e Ngāti Whātua Ōrākei me Te Manatū Taonga.
© Ngāti Whātua Ōrākei 2021.