Te Tai – Treaty Settlement Stories

Ngāti Whātua Ōrākei: mana whakahaere

Ka kōrero a Margaret Kāwharu mō ngā pūkenga whakahaere a Apihai Te Kawau rāua ko Pāora Tūhaere. Tā rāua pupuru i te mana o Ngāti Whātua, tā rāua manaaki nui, koha nui ki te tāone hou o Tāmaki Makaurau.

Ka kitea tēnei ataata ki te kōrero rongorau o Ngāti Whātua Ōrākei. Tūhuratia te kōrero rongorau ki konei.

E rangahau tonu ana a Ngāti Whātua Ōrākei i ā rātou hītoria. He mea mahi ēnei whakaputanga ki ngā mātauranga kei a rātou i te wā nei.
He mea whakaputa tēnei rauemi matihiko i te tau 2021 e Ngāti Whātua Ōrākei me Te Manatū Taonga.
© Ngāti Whātua Ōrākei 2021.