Te Tai – Treaty Settlement Stories

Ngāti Whātua Ōrākei: te tuakiritanga me te mana motuhake

I whānau mai a Tūhaere i te tau 1825, ka iriiritia i te tau 1840 ki tōna ingoa karaitiana, a Pāora (Paul). Ko ia te piki tūranga o tōna matua kēkē a Apihai Te Kawau i tōna matenga, hei rangatira mō te Taoū, Ngā Oho me Te Uringutu. I te wā o Pāora Tūhaere ka mōhiotia ēnei hapū ko Ngāti Whātua Ōrākei.

Ka kitea tēnei ataata ki te kōrero rongorau o Ngāti Whātua Ōrākei. Tūhuratia te kōrero rongorau ki konei.

E rangahau tonu ana a Ngāti Whātua Ōrākei i ā rātou hītoria. He mea mahi ēnei whakaputanga ki ngā mātauranga kei a rātou i te wā nei.
He mea whakaputa tēnei rauemi matihiko i te tau 2021 e Ngāti Whātua Ōrākei me Te Manatū Taonga.
© Ngāti Whātua Ōrākei 2021.