Te Tai – Treaty Settlement Stories

Ngāti Whātua Ōrākei: he kupu whakataki

Ka noho a Ngāti Whātua Ōrākei ki Tāmaki Makaurau - te taone nui o Aotearoa. E noho pūmau ana rātou ki tō rātou ahi kātanga, ā, e pupuru ana hoki i ngā wawata me ngā whakakitenga a ō rātou tūpuna.