Te Tai – Treaty Settlement Stories

Raupatu

Waikato-Tainui

Raupatu

I te 1995, i whakapaahaa te Karauna moo taana muru kino me tana raupatu hee i ngaa eka 1.2 miriona koo atu, o ngaa whenua o Waikato, maa te whakataunga $170 miriona nei me te taamoko o Kuini Irihaapeti II. He koorero a Raupatu, moo ngaa rangatira e kookiri ana i te whakataunga a Waikato-Tainui, ka taatai hoki i te whanaketanga o te iwi i ngaa tau 25 ka whai mai.

Kua tohungia e Waikato-Tainui te tohu oro taapara atu i te tohutoo i roto i teenei aahuahira.
Māori