Te Tai – Treaty Settlement Stories

He wānanga hītoria: Te Mana o te Reo

Ka rukuhia hōhonutia tēnei pae kōrero i ngā kōrero me ngā tirohanga mō te kerēme WAI11, ka āta wānangahia hoki ngā whakaaro mō te anamata o te reo Māori.

Kia whakarongo ake tātou ki ngā kaikōrero o Te Mana o te Reo Māori ki a Tā Kaiwhakawā Joe Williams (Ngāti Pūkenga, Waitaha me Tapuika), Piripi Walker (Ngāti Raukawa) rātou ko Tākuta Vincent Olsen-Reeder (Ngā Pōtiki a Tamapahore, Ngāti Pūkenga, Ngāi Te Rangi, me Te Arawa).

Ko Sharnmaree Cassady (Ngāpuhi, Te Whānau-ā-Apanui) kei te whakamōhio i ngā kaikōrero ki te hunga whakarongo.