Te Tai – Treaty Settlement Stories

Ko Te Wahine Kia Ora

Kahurangi Rangimarie Naida Glavish, i uia e Wena Harawira mō Te Manatū Taonga, mō te kaupapa o Te Tai, 23 Hōngongoi 2018.